Gehälter in Lettland stiegen 2018 weiter an!

Höhere Löhne kommen dem Inlandsmarkt zu Gute, ob der Binnenmarkt aber alleine die Konjunktur "puschen" kann, dürfte - auch in Lettland - fraglich sein.

L-INFOS/Anete Migale/Bank von Lettland - Wie die Bank von Lettland in ihrem neuesten Rundbrief mitteilt, stieg der durchschnittliche Bruttolohn in Lettland für Vollzeitarbeit 2018 um 8,4% auf 1004 Euro. Dies geht aus den vom Zentralamt für Statistik veröffentlichten Daten hervor und liegt nahe an der Prognose der makroökonomischen Überprüfung vom Dezember.

Im vierten Quartal war der durchschnittliche Bruttolohn um 8,3% höher als vor einem Jahr. Im vergangenen Jahr stiegen die realen Nettolöhne, was auf eine Zunahme der Kaufkraft der Bevölkerung hindeutet. Die Dynamik dieser Vergütungen wurde erwartet, da das Wirtschaftswachstum im letzten Jahr schnell war und auch der Mindestlohn deutlich anstieg.

Das stärkste Lohnwachstum war im Gesundheits- und Sozialwesen zu verzeichnen, wo das Lohnwachstum die 15% -Marke überschritt. Solche Lohnerhöhungen waren möglich, da ein Teil der zusätzlichen Finanzierung des Gesundheitssektors in Lohnerhöhungen floss. Infolgedessen liegt der Durchschnittslohn in diesem Bereich nahe am Durchschnittslohn des Landes, aber die Situation in der Gesundheits- und Sozialfürsorge ist sehr unterschiedlich. Der Gesundheitsschutz hat bereits Durchschnittslöhne erreicht, während die soziale Betreuung noch einen langen Weg vor sich hat.

Die höchsten Gehälter beziehen Angestellte im Finanz- und Versicherungssektor sowie im Bereich Informations- und Kommunikationsdienste. Im Bereich der Informations- und Kommunikationsdienste ist die hohe Entlohnung auf das schnelle Wachstum der Branche und die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften sowie auf den starken Wettbewerb zwischen den besten Mitarbeitern der Unternehmen zurückzuführen.

Zwischen den Regionen gibt es erhebliche Unterschiede beim Lohnwachstum. Der größte Lohnanstieg ist in Kurzeme (10,8%) zu verzeichnen, Latgale (9,6%) liegt an zweiter Stelle und das langsamste Wachstum - in Zemgale (7,9%). Obwohl der Lohnwachstum in der Region Riga sehr langsam (2. Platz von unten), wird die Dynamik der Riga-Löhne den lettischen Regionen nicht erlauben, das Niveau von Riga zu erreichen.

In diesem Jahr wurden sowohl das nicht steuerpflichtige Minimum für Löhne als auch für die Renten sowie die Entlastung unterhaltsberechtigter Personen erhöht und verbessert, was den Nettolohn erhöhen würde, indem die Kaufkraft der Bevölkerung verbessert und der Verbrauch gefördert wird. Die Abschwächung der Weltwirtschaft wird sich jedoch auch in 2019 in einem verlangsamten Wachstum in Lettland niederschlagen. Daher wird das derzeitige Tempo des Lohnwachstums schwer aufrechtzuerhalten sein. Für 2019 prognostiziert die Bank von Lettland eine moderatere Lohnerhöhung.

Unternehmensumfragen zeigen jedoch, dass Unternehmer, insbesondere im Bausektor, die im vergangenen Jahr am meisten zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben, nach wie vor auf einen Arbeitskräftemangel als eine wichtige Einschränkung des Unternehmertums hinweisen. Obwohl immer mehr Menschen, die wirtschaftlich nicht erwerbstätig sind, in den Arbeitsmarkt eintreten und die Bezahlung attraktiver wird, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Zahl der auf dem Arbeitsmarkt tätigen Personen weiterhin erheblich zunimmt. Zusammen mit dem anhaltend schnellen Anstieg der Löhne wäre es nach Auffassung der Bank von Lettland nötig, dass nach einer langfristigen Lösung gesucht werden sollte, die die Produktivität erhöht und das, sofern möglich, sinnvolle Technologien (Computer) in den Sektoren eingesetzt werden können.

Atalgojuma pieaugums pērn straujākais pēckrīzes periodā

Vidējā bruto alga Latvijā par pilnas slodzes darbu 2018. gadā pieauga par 8.4%, sasniedzot 1004 eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publicētie dati, un ir tuvu decembra Makroekonomisko norišu pārskatā prognozētajam. Savukārt 4. ceturksnī vidējā bruto alga bijusi par 8.3% augstāka nekā pirms gada. Pērn augusi arī reālā neto darba alga, norādot uz iedzīvotāju pirktspējas palielināšanos. Šāda atalgojuma dinamika bija gaidāma, jo tautsaimniecības izaugsme pērn bija strauja, kā arī būtiski palielinājās minimālā alga.

Straujākais algu pieaugums bijis veselības un sociālās aprūpes jomā, kur algu kāpums pārsniedzis 15% atzīmi. Šāds algu kāpums bija iespējams, jo daļa veselības nozares papildu finansējuma tika novirzīta darba samaksas palielināšanai. Līdz ar to jomas vidējais atalgojums pietuvojies vidējai algai valstī, bet situācija veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē krasi atšķiras. Veselības aizsardzībā jau sasniegts vidējās algas līmenis, kamēr sociālajā aprūpē vēl tāls ceļš ejams.

Augstākās algas ir finanšu un apdrošināšanas, kā arī informācijas un komunikācijas pakalpojumu sektorā nodarbinātajiem. Informācijas un komunikācijas pakalpojumu sektorā augstais atalgojums skaidrojams ar strauju nozares izaugsmi un lielu pieprasījumu pēc darbaspēka, kā arī spēcīgu uzņēmumu savstarpējo konkurenci par labākajiem darbiniekiem. Būtiskas atšķirības algu pieaugumā vērojamas arī reģionu starpā. Lielākais algu kāpums ir Kurzemē (10.8%), Latgale (9.6%) ierindojas otrajā vietā, bet vislēnākais pieaugums – Zemgalē (7.9%). Lai gan Rīgas reģionā bijis otrais lēnākais algu pieaugams, šāda atalgojuma dinamika neļaus Latvijas reģioniem sasniegt Rīgas līmeni.

Šogad tika palielināts neapliekamais minimums gan darba algām, gan pensijām, kā arī palielināti atvieglojumi par apgādībā esošām personām, kas sekmēs neto algas palielināšanos, uzlabojot iedzīvotāju pirktspēju un veicinot patēriņu. Tomēr pasaules tautsaimniecības palēnināšanās atspoguļosies arī lēnākā Latvijas izaugsmē 2019. gadā, līdz ar to līdzšinējais algu kāpuma temps būs grūti uzturams. 2019. gadam prognozējam mērenāku atalgojuma pieaugumu.

Tomēr uzņēmumu aptaujas dati liecina, ka uzņēmēji, īpaši būvniecības nozarē, kas pērn devusi lielāko pienesumu tautsaimniecības izaugsmē, joprojām norāda uz darbaspēka trūkumu kā svarīgu uzņēmējdarbību ierobežojošu faktoru. Lai gan darba tirgū iesaistās aizvien vairāk iepriekš ekonomiski neaktīvu iedzīvotāju un atalgojums kļūst pievilcīgāks, nevaram cerēt, ka darba tirgū iesaistīto skaits turpinās būtiski palielināties. Tas kopā ar joprojām straujo algu kāpumu liecina, ka jāmeklē ilgtermiņa risinājums, jādomā par produktivitātes celšanu un nozarēs, kur tas iespējams, par jēgpilnu tehnoloģiju lietojumu.

Zurück